Que facemos?

Son diferentes e múltiples as actividades que pode desenvolver a empresa: limpeza viaria, limpeza de edificios e locais, traballos de xardinaría, etc. Ademais,  dispoñemos dun invernadoiro onde producimos planta de temporada para os nosos traballos de xardiñería e para vender en tendas especializadas e a outras empresas de xardinaría de maior volume de traballo.