Os nosos clientes

Na actualidade, ademais doutros traballos de xardinaría a particulares e a entidades públicas e privadas facémonos cargo de:


ü     Limpeza viaria do concello de Cambre.
ü     Limpeza viaria e xardinaría do concello de Carral.
ü     Limpeza viaria do concello de Bergondo.
ü     Mantemento e acondicionamento dos xardíns do cemiterio municipal de Feans(concello da Coruña).
ü     Mantemento e acondicionamento dos xardíns do parque forestal de Monticaño(concello de Arteixo).